TRT Okul

Talihsiz Mucitler

Günümüz teknolojisi büyük oranda 18. Yüzyılda başlayıp 20. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden büyük icatlar çağının eseridir.

Hayatı kolaylaştırmak için bir takım alet/ekipmanlar yapmak üzere fikirler üreten ve bu fikirleri yaptıkları modeller aracılığıyla hayata geçiren mucitler, tarihin ilk çağlarından beri emeklerini, zaman ve maddi imkânlarını seferber ederek insanlığa faydalı olmaya çalışmış, insanlık tarihinin gelişimine büyük katkılar sunmuştur.